متن آهنگ دنیا سینا سرلک | MusText-اچ دی سریال

تکست آهنگ دنیا سینا سرلکهمه دنیای من با توپر از دلشوره ای خوبهنگاهم با تو آروم و جهانم بی تو آشوبهنگو که سهممون از عشقبه جز زخمای کاری نیستنترس از روزگاری کهآخ به رسمش اعتباری نیستغمگین نشو از رسمِ این دنیادنیا یه جای تلخ و شیرینهگاهی پر از لبخند های نابگاهی پر از حسای غمگینهگاهی از این راه پر آشوبدلگیری و چشماتو میبندیگاهی پر از آرامشی دلخواهبه راه و رسمِ این دنیا میخندیاز قلبِ من تا قلبِ تو فاصله ای نیستبی عطره تو توو لحظه هام حوصله ای نیستابری نشو نذار دلت بازم بگیرهغصه نخور این روزگار از رو نمیرهاین روزگار از رو نمیرهغمگین نشو از رسمِ این دنیادنیا یه جای تلخ و شیرینهگاهی پر از لبخند های نابگاهی پر از حسای غمگینهگاهی از این راه پر آشوبدلگیری و چشماتو میبندیگاهی پر از آرامشی دلخواهبه راه و رسمِ این دنیا میخندیبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده 

متن آهنگ دوگانگی حامد اسلش | MusText-اچ دی سریال

دانلود آهنگ دوگانگی حامد اسلش[ورس یک]تنی که تا ابد تشنه ی آغوشهاشک آرزوی دو تا چشمه ی خاموشهشادیِ دنیا طلبِ این جسمِ لاغرهتسویه نمیشه مرگ آخرین حسِ باورهخسته از زندگی کردن شبیهِ بردهمحکوم به مجازات بابت گناهِ نکردهنشستم تا ببینم بالاخره کِی کنار میره این پردههمه چی دروغه حتی خورشید هم سردهمغزِ دردِ من به رنگِ زردهدرکِ فرق بقیه رازِ زندگی توو دستِ مردِ دوره گَردهمیشینم تا برسه صبحِ دولتممیدونم میتونم برسم منم بالاخره یه بار نوبتمتو فصلِ نو شدنِ دنیا توو بهاریمنِ کهنه پوش از رنگ و بوی تازگی فراریهستی نیمه شب میام میدونم سر قراریامشب هم میخوای مثلِ هر شب لجِ منو دراریتو خوب میدونی همه جایِ دلم زخمهولی با این همه تنها چیزی که نداری رحمهولی با این همه تنها چیزی که رو صورت نیست زخمهتوو آینده ساختم واسه این گذشته دَخمهایندفعه دیگه جای زمین زیرِ پای من قانونهاشکِ من بیشتر از خزر و خلیج و کارونهبا این دستای ضعیف میکنم دنیا رو وارونهگناهم زندگی بینِ این جماعتِ نادونهخدا به گرگ بیابون روزِ بد ندهاین دلِ لامصب بد جوری واسه خونه پَر زدهیه مهمونِ سر زدهنمیاد وقتی وسط تابستون دیوارِ خونه یخ زدهمن بیشتر از سه چهار سال دارم حق به گردنتالان دستمو هُل میدم که باشم وقتِ رفتنتدره گوشت میگم اگه میمونه پیشت رازفقط شبا دره آسمون میشه بازتعجب آوره سرنوشت دسته باورهغیر منطقی ترین ترس از خیالِ داورهزیره شعره رو سنگِ قبرم نوشتممحلِ تولده من و مرگ و زندگی رحمِ مادرههر روز بیشتر از دیروز راحت تر میشمامروزم مثل دیروز و پریروز روز آخرهبه هرچی دست زدم از دست دادمشاینم از دست دادنی ترینشونم خونوادمهخیلی زود بزرگ شدمو بچگی نکردمتوو شهره هرزه ها بودم و هرزگی نکردمبه چشمِ مردم نبود هیچی سر سفید تر از منوهیچکی چوبِ قضاوتو نخورده بیشتر از منای راه لعنتی برس به انتهالحظه ها لب ریزن از دست انتقاماگه بگردی قول میدم میشه پیدا کنیامیدو توو سیاهی دلنوشته ها[کروس]این آدم تا دیروز بهت وابسته بودالانِ رپر دیروز خواننده بودجدی اندازه ی علاقت بدونتا نذاره بره پایین راحت آب از گلوتمن أ بچگی دارم اینو تووی خواب میبینمکه یه روز زیره آفتاب روی پام میمیرمحالا که رسیده نوبتِ منحقمو أ همه أ رو حساب میگیرمتا دیروز بهت وابسته بودالانِ رپر دیروز خواننده بودجدی اندازه ی علاقت بدونتا نذاره بره پایین راحت آب از گلوتمن أ بچگی دارم اینو تووی خواب میبینمکه یه روز زیره آفتاب روی پام میمیرمحالا که رسیده نوبتِ منحقمو أ همه أ رو حساب میگیرم[ورس دو]دوباره تا هنوز تموم نشده حرفمدستِ لعنتیتو گذاشتی رو نقطه ضعفمهمونجایی که بدجوری میگیره دردمفشارو میبری بالا تا بترکه کلمتا جایی که میدونی دیگه نمیجنگمتا جایی که پیروزی بشه برا تو مسلمتا راضی بشم بگیرم بشیتر از حرفمبدون دوز و کلک و رکب و فقط حرفمدیگه نتونم گوش بدم به ندای قلبممن همه دندم نمیکنم سر خَمنمیشم خر فهم بچرخ تا بچرخمأ قبل قبرمونو با دستِ خودم کندمانگار تو منو بهتر أ خوده من بلدیالکی پَلکی که منو به زمین نزدیمنِ ساده فکر میکردم که شکمِ لعنتیفقط پر میشده با سنتی و صنعتیولی تو بیشتر از این اشتها داریتو دلیلِ تموم نشنیده ها و اشتباهامیپیشرفته ترین سیستم ممکنه که اشتباه کنهاما این غیر ممکنه که تو توو اشتباه باشیبی تو پُر میشم از حسِ آزادیتو همش توو فکره آزاریمن میخوام با هم توو اجتماع باشیمتو میخوای بگیری توو تنهایی جنونعلاقه ی شدید به شکست و انزوا داریشاید باید تا هر چقدر میخوام باهات صحبت کنمشاید واقعا باید خودم به هردومون کمک کنمشاید یه توهمی که فقط من میبینمتشاید واقعا الان دارم فکر میکنم بلند بلندانگار داریم نزدیک میشیم به لحظه ی خدافظیبه نقطه ی پایان این کشمکش و دوگانگیاین دفعه نمیتونی منصرفم کنیچون که دیگه پیدا نمیکنم وقتِ به این مناسبی[ورس سه]نه ما به این راحیتا نمیشه جدا بشیمتوو آسیاب که نشده موهای ما دو تا سفیدنرو تورو خدا ببین من منطقی تو عاطفیاگه پیشِ همدیگه نباشیم میخوایم کجا بریممن نباشم میخوای جوابِ بدی به سوال کیباهم اومدیم و باید با هم پیش خدا بریمتو بخواب من مواظبم قول میدم منم بخوابموقتی که تو مواظبی وقتی که تو مراقبیشما پاشدی میشینیم ما پاشدیم شما بشینتعادلِ چی کارِ چی ثباتِ چی مُبات چیهدفِ چی تلاشِ چی شعارِ چی معارِ چیاصن اگه جدی میخوای از هم دیگه جدا بشیماونی که باس بره منم داری میری تو واسه چیفقط حرف اینه نمیشه توو یه شعر خلاصه شیم[پُل]ششششش میشه یه دقیقه تو ساکت شیهرچی کشیدیم ما بسهآشتی و دعوا بسهحمله و دفاع بسه ، بسهالکی سرصدا بسههرچی کشیدیم ما بسه ، بسههرچی کشیدیم ما بسه ، بسههرچی کشیدیم ما بسهدیگه نیستیم ما به هم وابسته[کروس]این آدم تا دیروز بهت وابسته بودالانِ رپر دیروز خواننده بودجدی اندازه ی علاقت بدونتا نذاره بره پایین راحت آب از گلوتمن أ بچگی دارم اینو تووی خواب میبینمکه یه روز زیره آفتاب روی پام میمیرمحالا که رسیده نوبتِ منحقمو أ همه أ رو حساب میگیرمتا دیروز بهت وابسته بودالانِ رپر دیروز خواننده بودجدی اندازه ی علاقت بدونتا نذاره بره پایین راحت آب از گلوتمن أ بچگی دارم اینو تووی خواب میبینمکه یه روز زیره آفتاب روی پام میمیرمحالا که رسیده نوبتِ منحقمو أ همه أ رو حساب میگیرمبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده 

بیوگرافی سیما بینا + (بیوگرافی و معرفی و دانلود بهترین آهنگ ها)

پست ویژه

بیوگرافی سیما بینا

بیوگرافی و معرفی و دانلود بهترین آهنگ ها

بیوگرافی سیما بینا + (بیوگرافی و معرفی بهترین آهنگ ها)

مشخصات کلی

نام : سیما

نام خانوادگی : بینا

نام پدر : احمد بینا 

تاریخ تولد : ۱۴ دی ۱۳۲۳

سبک : موسیقی سنتی

محل تولد سیما بینا کجاست ؟

سیما بینا در شهر خوسف از استان خراسان جنوبی به دنیا آمد. نام مادرش پوراندخت ایران‌نژاد بود و پدرش احمد بینا از اهالی تفرش بود. سیما در کنار پدری که استاد موسیقی سنتی و شاعر و آهنگساز ترانه‌های اولیه او بود، رشد کرد.

شروع کار سیما بینا از کی بود ؟

از سن ۹ سالگی خوانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد. ردیف موسیقی ایرانی و تکنیک‌های آوازی را نزد استادانی چون موسی‌خان معروفی و نصرالله زرین‌پنجه فراگرفت.

سیما بینا پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشتهٔ نقاشی در سال ۱۳۴۹ تحصیل موسیقی ایرانی و ردیف را نزد عبدالله دوامی ادامه داد. او پس از سال ۱۳۵۷ در کنار تدریس موسیقی و آواز به پژوهش و گردآوری ترانه‌های محلی ایرانی و بازنویسی آهنگ‌های مردمی و روستایی، به‌ویژه موسیقی‌های محلی زادگاهش خراسان، پرداخته‌است. او با سفر به دورافتاده‌ترین نواحی در سرتاسر این ناحیه توانسته‌است مجموعه‌ای از ترانه‌ها و آهنگ‌های کمیاب و تقریباً فراموش‌شده را جمع‌آوری کند. از سال ۱۳۷۲ سیما بینا برای ارائهٔ گنجینهٔ یافته‌هایش در موسیقی محلی ایرانی به جشنواره‌های موسیقی در کشورهای گوناگون دعوت شده‌است. سیما بینا پس از پایان تحصیل با عزیزالله میتویی ازدواج کرد و ۲ فرزند پسر و دختر به دنیا آورد، اما زندگی مشترکشان به زودی پایان یافت. پسرش آرش میتویی نیز به گیتار (در سبک راک) علاقه‌مند شد.

ایا سیما بینا ازدواج کرده است ؟

سیما بینا سال‌ها بعد با حسن زارع ازدواج کرد و گاهی در کلن به سر می‌برد و به تهیه آوازهای محلی مشغول است.

اطلاعات تکمیلی

او نخستین زنی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ کلاس تعلیم آواز دایر کرد.همچنین نخستین زنی بود که در تالار وحدت به اجرای کنسرت پرداخت. از سال ۱۹۹۳ میلادی تا به امروز به جشنواره‌های جهانی دعوت شده و موسیقی محلی ایران را به گوش علاقه‌مندان رسانده‌است.

کتاب «لالایی‌های ایران» حاصل سی سال پژوهش در سفرهای سیما بینا به شهرها وروستاهای مختلف و ملاقات با مادران پیر و جوان ایرانی است.

 

برخی از بهترین آهنگ ها :

جوونای قلعهٔ پیر

ای بت چین ای صنم

عزیز بنشین به کنارم

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم

شاه صنم، زیبا صنم

این یار منه که می‌رود سربالا (شفتالوفروش)

چو مرغ شب خواندی و رفتی

از خم زلفت دل شیدا شکست

از این‌جا تا به بیرجند سه گداره

دلبر

بانو

عزیزوم بهلوری ام

ننه گل ممد

آرت موزیک >>> سیما بینا >>> بیوگرافی سیما بینا

به این پست امتیاز دهید.

بهترین های سیما بینا

متن آهنگ مشتی بمون نیما نیموش | MusText-اچ دی سریال

دانلود آهنگ مشتی بمون نیما نیموش[کروس]خوبه که حاجی ، خوبه که حاجیمن و تو کنارِ هم بمبِ بمبیمپَ خوبه که باشیم ، خوبه که باشیپشتم خالی نمیکنم پشتتو هیچوقتخوبه که داشی خوبه که داشیخوبه که باشم ، خوبه که باشیهی ، خوبه که حاجی خوبه که حاجیخوبه تا تهش که نوره بگازیم[ورس یک]خوبه که اینجوری هوا همو داریمتو بهم چیزی که ندارمو دادیداداش آره موتو به دنیا نمیدمحتی اگه باشه خورشید و ماه باهاشجفت شیش و داستاناشتووی تونل تا تهش مو نمیره لا درزشاگه توعون داره وامیسم پای توقیف بازداشتگاهشما با هم شهرو آتیش میزنیماز اون اکیپا که نمیشه قاطی شی سریعشرارتی ردیف اول جلوییتضعیف تری پا لاتیش نی ولیاَ اونا که به دنیا پشت کردیمبه هر دردسری میگیم خوش گَلدیباج به احدی ندادیم پر رو ندیدم که مفت بر شیم[کروس]خوبه که حاجی خوبه که حاجیمن و تو کنارِ هم بمبِ بمبیم پَخوبه که باشم خوبه که باشیپشتم خالی نمیکنم پشتتو هیچوقتخوبه که داشی ، خوبه که داشیخوبه که باشم خوبه که باشیخوبه که حاجی خوبه که حاجیخوبه تا تهش که نوره بگازیم[پل]همه چی یادمونه ، بچگی تووی کوچهروزامون گذشتن و حالا ، خیابون خونمونه[ورس دو]قرصِ قرصِ پشتم بهتبقلِ تو مشتم گره شدهنو توو روی داداشت میخندیبا این که دیدم کشتن دلتوحلالت باشه حقِ حقی برامحتی اگه از خلافت باشهپایتم پایتم پایتم پایتمحتی بحثِ طنابش باشههمینجوری که هستی بمونمشتی بمون هیشکی نی نزدیکمونمشتی بمون زندگی تتفریحمونمشتی بمون وقتی که مردی گرونههیشکی نیست سایزه تو نهتو کفِ رفاقتِ نابِ توامهمه نابیا لیوانا بالاسلامتی داشِ خودم[کروس]خوبه که حاجی ، خوبه که حاجیمن و تو کنارِ هم بمبِ بمبیمپَ خوبه که باشیم ، خوبه که باشیپشتم خالی نمیکنم پشتتو هیچوقتخوبه که داشی خوبه که داشیخوبه که باشم ، خوبه که باشیخوبه که حاجی خوبه که حاجیخوبه تا تهش که نوره بگازیمبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

شهر فرنگ : موزیک ویدیو چاله دیگرد | MusText-اچ دی سریال

توضیحاتخوانندهدیگرد و یارا ترانه سرادیگرد و یارا تاریخ انتشار12 فروردین 1397 شهر فرنگ : بخش ویژه ای از موزتکست است که ما در آن جدیدترین موزیک ویدیوها یا مصاحبه ها و اخبار ویدیویی را آماده کرده تا بتوانید به صورت آنلاین آنها را مشاهده کنید و لذت ببرید،این بخش به یاد وسیله های فلزی قدیمی که ایران قدیم کارشان نمایش تصاویر متحرک بود،به این نام اسم گذاری شده است. موزیک ویدیو چاله دیگرد :قطعه ی “چاله دیگرد” از آلبوم بی صورت با صدای دیگرد و یارا که در اسفند 1397 منتشر شد هم اکنون شاهد موزیک ویدیو این اثر هستیم.

دانلود آهنگ جاده شب علی زند وکیلی

گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست

با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش

من که برگی در پایان پاییزم غریبم

لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش

بی تو میدانم بی تو میدانم

که من میمانم و این جاده های بی رسیدن

بی تو میدانم بی تو میدانم

بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی محض

بی تو میدانم بی تو میدانم

بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی محض

مثل یک آهوی زخمی در شبی برفی اسیرم

از کجای شانه تاریکم سراغت را بگیرم

دست هایت را نگیر از من که در پایان راهم

یک نفس همراهی ام کن من که میخواهم بمیرم

بی تو میدانم بی تو میدانم

بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی محض

بی تو میدانم بی تو میدانم

بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من

آهنگ جاده شب علی زند وکیلی

متن آهنگ میرقصم جاستینا | MusText-اچ دی سریال

تکست آهنگ میرقصم جاستینا[ورس یک]میرقصم دنیا انگار برام وایستاده قفلمیرقصم همه دردا از سرم پاک شد و مردمیرقصم همه میخندن و من میرقصمهمه سر در برف مثل کبکن و من میرقصمبی پرده ام انگار أ لرزه تنِ منبه خود میلرزن بی مرزنهمه خاکای زمین زیره پاهام میلغزنبی حدم میخندم میخندمببین از اینجا تا آخره دنیا که برم میرقصمببین از اینجا با آدما و عالم که بخوام میرقصماین فرقِ بین تو و منِ دیوونه ی رقص این سختهکه تو میخندی به اندام بدم میفهمهاون که مثل من از این دم فقط میرقصهمیجنگه اون که از بودنِ من میترسهبی شرمه اون که آوازه منو میرقصهاون که میسازه دلو میارزه[کروس]برقص برقص برقصبرقص برقص برقصبرقص برقص برقصبرقص برقص برقص[ورس دو]یه حسِ بی تابی امشب و بی خوابیمیخوای تکون بدی دنیایی که زیبا نیستتو میرقصی با این موزیکِ هیپ هاپیقلبتو نشون بده نشون بده بیداریحالِ من یه روزایی خوش نیستیه وقتایی نمیاد خورشیدولی من هرجوری که باشممیرقصم تا میخونه امیدمیرقصم تا میخونه امیدبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دانلود آهنگ کی بودی تو ماکان بند _ با کیفیت بالا مناسب ایفون و اندروید

خالی میشه قلبت

آخ به قلبم بزنه دردت در دل

گوشه به گوشه روح و تنم

راضیه برات جون میکنم

کی بودی تو آخه

تیکه به تیکه نفسم

میمونه نباشی رو دستم

کی بودی تو آخه

گوشه به گوشه روح و تنم

راضیه برات جون میکنم

کی بودی تو آخه

تیکه به تیکه نفسم

میمونه نباشی رو دستم

کی بودی تو آخه

ای دلبر جونم

انقد باهات جورم

رو هرکی جز تو

چشمام رفت رو هم

احساسم خاصه

همه میگن بهم واسه

اثبات این عشق

باید پای تو وایسه

گوشه به گوشه روح و تنم

راضیه برات جون میکنم

کی بودی تو آخه

تیکه به تیکه نفسم

میمونه نباشی رو دستم

کی بودی تو آخه

گوشه به گوشه روح و تنم

راضیه برات جون میکنم

کی بودی تو آخه

تیکه به تیکه نفسم

میمونه نباشی رو دستم

کی بودی تو آخه

آهنگ کی بودی تو ماکان باند

دانلود آهنگ ناوک محسن چاوشی (کیفیت مناسب ایفون و اندروید)320 MP3

تا کی کشم عتیبت از چشم دل فریبت

روزی کرشمه ای کن ای یار برگزیده

آن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب

وان رفتن خوشش بین وان گامه آرمیده

آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد

یاران چه چاره سازم با این دله رمیده

زنهار تا توانی اهله نظر میازار

دنیا وفا ندارد ای نورِ هر دو دیده

هر زاهدی که دیده یاقوت جان فزایش

سجاده ترک کرده پیمانه در کشیده

تا کی کبوتر دل باشد چو مرغ بسمل

از زخمه ناوک تو در خاکو خون تپیده

تا کی کشم عتیبت از چشم دل فریبت

روزی کرشمه ای کن ای یار برگزیده

آن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب

وان رفتن خوشش بین وان گامه آرمیده

ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده

خوشتر ز چشم مستت چشمِ جهان ندیده

همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت

گیتی نشان نداده ایزد نیافریده

همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت

گیتی نشان نداده ایزد نیافریده

همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت

گیتی نشان نداده ایزد نیافریده

همچون تو نازنینی گیتی نشان نداده

ناوک محسن چاوشی

دانلود 33 آهنگ طلایی محسن یگانه (بهترین آهنگ ها)

پست ویژه

دانلود 33 آهنگ طلایی محسن یگانه

با سلام خدمت کاربران آرت موزیک امروز با بهترین آهنگ های خواننده عزیز ایرانی محسن یگانه در خدمتتون هستیم

دانلود 33 آهنگ طلایی محسن یگانه

تمامی آهنگ ها بصورت گلچین شده و با کیفیت خوب در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

آرت موزیک >>> گلچین آهنگ >>> محسن یگانه

به این پست امتیاز دهید.

33 آهنگ طلایی محسن یگانه