دانلود آهنگ سینا فانوس وقتشه[ورس یک]درست همونجا که بشکنی فاصله میگیرناصن مهم نی تو نبودت راجبت چی میگنحق بده حق میگمبیست ساله که میبینمبیچاره که میشی دست تکون بدهدیوونه خب بیرون گوددارن ایستگاهتو میگیرنهمونا که تو لیست نزدیک ترینا میرنسنگشونو به سینت زدیسریع پا میشناز قرار معلومرفتنای مرموزاختیار میکنن بازم کوچه ها تو داریجدولاتو پر کنفندکاتو گم کنهرکجا که کنترلاعصابمو از دست میدمطوری خالی میکنمکه انگار سه ماهه هیچی نخوردماصن با اینی که شدمصحبتی ندارمو بسدل و دماغمو هرشب با همین سیگارادود میکنم و دور میشم از خودم خبهمه ی همیناهمیشه همه جابه هر دری میزدن تو پی کلید میگشتیپاشو لش نکنتو درگیر به هر شرایطی بشی میجنگیدوتا پله میری میگی ببینخب زمینو خوردمهمش اوضاع همینه تا وقتینشی تو روشناین یارو تو آینه رویه بار جدی بگیرش ، تا نرهشوخی از دستاینهمه وقتدوری ازشچیو داریتوی چنتتجز روی رفتنگیرم برم رفتم بهشت اینو هیمیکشم که کمتر بشه نیس دورتحتی یه نفر به همین منوال بیستویکبار دیدم زمستونو مسخرس بیحوصلهتر از همیشمطوری که جمله بعدیتمدرسته کش نده بیشترطوری که بیسچاری میگمبهتره بشکنه این دستولی خب ایندفهیه کادر بسته از کفشامآخرین قسمت این فصل[کورس]با این حالنوشتم از جنگیدن به لحظههمشون خندیدن به صحنهطوری نیستبگیرهمه هستیمم به چپتبابت روزایی که خواب بودیتسلیت میگم بتبا این حالنوشتم از جنگیدن به لحظههمشون خندیدن به صحنهطوری نیستبگیرهمه هستیمم به چپتبابت روزایی که خواب بودیتسلیت میگم بت[ورس دو]هر جنگی که میکنی خب سر زندگیتههر جنگجویی اولش یه نمه قصه میگهتا چشمای حریفشو ببندهتوام ته مسیرت روشنه مگه غیر اینهمزه جالبی نمیده بخوای مهلت بدهسر خم کنی بره پول وقتی کلا دلتنمیطلبه گوشه ی رینگ پاتوقتهچرا باخت وقتی میدونی برد حقتهیه صفر میتونه عدد صد و بکشههمونطوری که میخوایخیال تخت و بده شکلتا بیاری همون فردایی که میخوایدیگه حکم نکنن زبونت چشمو بچشههر جلبکی جولون نده جلو جادتاین غرور گوه زده روبه کی بدم نشونولییه جوری جوش میدم جامو بالا سراون بیشرفایی کهدیگه نمیبینمشونکفری میشم سرم درد میگیره بعد رودردی که گرفته قمار میکنه دندونرو جیگر نمیذارممن پررو تر از اینمکه خم بیاد به ابرومتنها چیزی که همرامه فندکمهدیگه نمیذارم گم بشه هر دفعه کهته مسیرتو دیدی بدون صد قدم قبلتخار تنهاییو ** تک نفرها حالا لازم میبینمچشامو اندازه باز کنمخودم دوتا شونه دارمکه اشکامو پاک کننتو ام میتونی ببینییا که بیای باهم بریمنوبتش رسیده که کفشامو پا کنمروشن[کورس]با این حالنوشتم از جنگیدن به لحظههمشون خندیدن به صحنهطوری نیستبگیر همه هستیمم به چپتبابت روزایی که خواب بودیتسلیت میگم بتنوشتم از جنگیدن به لحظههمشون خندیدن به صحنهطوری نیستبگیر همه هستیمم به چپتبابت روزایی که خواب بودیتسلیت میگم بتنوشتم از جنگیدن به لحظههمشون خندیدن به صحنهطوری نیستبگیر همه هستیمم به چپتبابت روزایی که خواب بودیتسلیت میگم بتنوشتم از جنگیدن به لحظههمشون خندیدن به صحنهطوری نیستبگیر همه هستیمم به چپتبابت روزایی که خواب بودیتسلیت میگم بتبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *