تکست آهنگ بذار این بارو علیرضا جی جی سیجل و سهراب ام جی[کورس]بذار این بارو نباشیم کنارِ همبذار این بارو دور باشیم از حالِ همبذار این بارو نباشیم توو فازِ همبذار این بارو نرقصیم به سازِ هم[ورس یک]بذار این بارو دیگه بری باس کارونبری این دلِ سنگ بشیم کلیمانجارواز اون بالا میشه دید خیلی کارتا روبعد هم صاف میایم پایین مث پلیکان پاروقایم نکنیم که بی بی این راه روصد بار رفتیم و نقطه ی اولیمداد نزنیم ممکنه کَر نشیمبشنویم همو از عمقِ هم رد نشیمتووی هم دیدیم خوبی و بدیوممکنه نداریم روحیه قدیموولی آسمونیم رو ما کوبیدن صلیبوبازم زنده میشیم و همه هم خوب دیدن همینومیگی عاشقی عاشق ترم منخود HD ام واضح ترم هساستخون داریم غضروف نشیمسه کام حبس بودیم آبی و چ* دود نشیمهر عاشقی اسطورشیمرومئوئم ژولیتی پُر رو و لشیمنذار معروفی من یا که خوشگلی توباعث بشه به هم فحش بدیم وعاشق اونه آسمونِ ماصاف بمونه آبروی ماتوو این شبا که تاریک و سیاهنمیخوام خاطره ها از آب باریکه بیان[کورس]بذار این بارو نباشیم کنارِ همبذار این بارو دور باشیم از حالِ همبذار این بارو نباشیم توو فازِ همبذار این بارو نرقصیم به سازِ هم[ورس دو]حالم خوبه حالم بدهانگار یکی آتیش به مالم زده بودخونه بی تو شده ماتم کدهشب تا صبح به در ماتم زده بودبعضی وقتا واقعا سختِبه خودم میگم مگه آدم قحطههرکی اومده راحت رفتهزندگی همینه خوبه مادر قح*هیادش بخیر اون روزای خوببغل شومینِ توش چوبای کوتیکم آبِ انگور و حالِ من خوب وشاد و شنگولسنگا آماده تا بشن پودر وبا یه کم دود . شالِت هم روتهر حرکتی تایپ من بودکه های (High) بشم روشسکانسِ آخر این شانسِ من بود[پل]هزارمین بارم همفکر میکنیم چجوری بسازیم جا رو همواسه این مرداب عشقمونچه احساسی دارم[ورس سه]عشقم دیگه عشقای قدیمدوباره تنها با فکرای سمیمگرفتم دیگه امسالو تصمیمخوب نکنم وقتی نی امکانِ ترمیماین رابطه بیزینیسی نبودنمیدونم چی شد که هیچ حسی نموندهمیشه حرف بود این سریت هم ایندنیا بود که ما رو زیرچشمی پروندپر نمیکنن جتویات جاتوهمشونو میدم باشم یه ربع باز با توپره آپشنِ جلو پات پاشونذار بگیره دنیا گروگان ما رومنی که خودمو از صفر ساختمنفهمیدم تو رو از کی باختممیدونن ما خریدنی نیستیمبا کال نمیکنم حتی منِ اهلِ ریسک[ورس چهار]دماغ بالا برا لاین میره پایینهمه توو کفِ ثانیه هاییمچون تند تند میگذره تایمی که داریمما هم تا وقتی وامیسه هاییم (High)نبودیم توو کاره کادو مادوهمه چی یه شبِ گندید مثل آواکادوامتحانمون رد شدیم با دو تا دویه سفر احتیاج داریم ما به هارواردوشایدم نیستیم ما ها درست شدنیحسابا صاف نیست هرچی برس بزنیدرستِ زنی ولی عینِ بچه هاییشدی عروسکِ خیمه شب بازیحتی اگه دنیا حمله کرد بهتنبینم یه موقع بی بی کم بیاریمهم نیست الان واقعا کجاییچون ما جدا از هم بازم خداییم[کورس]بذار این بارو نباشیم کنارِ همبذار این بارو دور باشیم از حالِ همبذار این بارو نباشیم توو فازِ همبذار این بارو نرقصیم به سازِ همبذار این بارو نباشیم کنارِ همبذار این بارو دور باشیم از حالِ همبذار این بارو نباشیم توو فازِ هکبذار این بارو نرقصیم به سازِ همبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *