دانلود آهنگ میتپه قلب ایمانمون[کورس]تند میتپه قلبمیتپه میتپه میتپه قلبهنوز میزنه نبضمیزنه میزنه میزنه نبضصبح شده هوا روشنولی هنوز تو حالتِ دیشب مغزتند میتپه قلبمیتپه میتپه میتپه قلب[ورس یک]نداریم حد و مرزاولِ شب خیلی تر و تمیزپاس میده پَکو سریع9 صبح افتری کر و کثیفتو خونه با تیمم هیسندارم حوصله دری وریدر میاد از جیبم چیبرسون سریع بعدِ منهمیگه که قبلا ام با ما بودهیه بار فوت کرده دماغش دارا دودشومیخواد باز اون بره با ما خونهنمیدونه خیلی حالا خیلی زوده چونمیمونیم تا وسط ظهرمن و تیمم میشیم هر دفعه جفتنه میخواست الآن هم قرصلبمم کند گرفت دستمو برد[کورس]تند میتپه قلبمیتپه میتپه میتپه قلبهنوز میزنه نبضمیزنه میزنه میزنه نبضصبح شده هوا روشنولی هنوز تو حالتِ دیشب مغزتند میتپه قلبمیتپه میتپه میتپه قلبمیتپه قلبمیزنه نبضت هنو بیداره مغز[ورس دو]میکشه دستاشو رومبهم میزنه حرفاشو آروماون میکنه شمعارو فوتبعد میذاره لباشو روشدورم یه دستشه حلقهتنش به تنم یه دستش به تختهرد کردم حدشو مرزشمیچسبونه به من تنشو به من بد سفتاون میخوادش منو میاد تا تهش چون میباره نقدوبیماره مغز و بیداره تن هی لیوانِ بعد و لیوانِ بعدیبهم میگه ایمانمون یه امشبو ایمانِ من شوبهم میگه ایمانمون ایمانمون بگو ایمانمونیه امشبو ایمانِ من شو[کورس]تند میتپه قلبمیتپه میتپه میتپه قلبهنوز میزنه نبضمیزنه میزنه میزنه نبضصبح شده هوا روشنولی هنوز تو حالتِ دیشب مغزتند میتپه قلبمیتپه میتپه میتپه قلب[کورس]تند میتپه قلبمیتپه میتپه میتپه قلبهنوز میزنه نبضمیزنه میزنه میزنه نبضصبح شده هوا روشنولی هنوز تو حالتِ دیشب مغزتند میتپه قلبمیتپه میتپه میتپه قلبمیتپه میتپه میتپه قلبمیتپه قلبمیزنه نبضت هنو بیداره مغز[اوترو]بسه دیگه باباولم کنید ، بذارین خونه بابانه دیگه خدایی نمیمونمباید بریم دیگه وقتشهخدایا بسه دیگه ، ایمانمونبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *