تکست آهنگ نبودم نیستم ایمانمون و پایا[اینترو]در رین ، امسال سالِ ماستهر سال سالِ ماستایمانمونامسال ولی بدجور سال شما نیستپایدارهیانگ پاچینو (Young Pacino)پایا پایداربِم بگو یانگ پاچینو (Young Pacino)امسال هم میگ*ییمامسال هم میگ*ییم[ورس یک]ونس بپاش کفِ خیابون اون روی سطحِ ماستدنبالِ رد پاش به سمتش دست درازهانگار که قهرمانِ صحنه هاستمیسازه آینده رو خُس کاره لحظه هاخُس کارش ، خُس کارشخستست از آدمای شهرو همه عادتای بدیه مشت باوارای تلخ ولی اون ماورای رپبه دستش هست سلاحش همقلمش شمشیره ابن ملجم ، سمِ داره زهرفلو سوییچ تق تق بووم ، شما همه من تکزور نزنید این بادا منو تکون نمیدهایمان حتی اگه پرچم بود عرب شم دورتوو ترپ شم گوردر میارم من از بندم زودتو کفَت مونده هنو منو تووی ارشه ام[کورس]اونا میخوان همو بدرن ، بدرن(بذا بدرن)اَ همدیگه فقط بکنم بکنم(به درک به درک)همش أ هم دیگه سواری بگیرنهمدیگرو دور بزنن ، بزننمن هیچوقت مثلِ اونا نبودممن هیچوقت مثلِ اونا نبودمنه هیچ وقت مثلِ اونا نبودم ، نبودممن هیچ وقت مثلِ اونا نبودم[ورس دو]امسالم انگار راستی راست ایمانمونهدونه به دونه اولم نوبتِ ایمانمونهبهم نشون میدی ببینم کی شاخِ غولِدیس کار یه دونه زیادتونهمیگ* توو بچ این پاره پوره خوراکمونهاین کارمونهداشِت از 14 15 اینکاره بودهیه چی میگم که بسوزه لا* تا فیخالدونتاگه میخوامش سودهمیچاپه پول هی میداد بمون چکِ میلیارده زورهمیزاد هی توله که زیاد شه کور شهموقع خرجم میوفتم یهویی مثالِ نینجا به جونشفابت یه بوس داد دادم یه امضا به ک*ش[کورس]اونا میخوان همو بدرن ، بدرن(بذا بدرن)اَ همدیگه فقط بکنم بکنم(به درک به درک)همش أ هم دیگه سواری بگیرنهمدیگرو دور بزنن ، بزننمن هیچوقت مثلِ اونا نبودممن هیچوقت مثلِ اونا نبودمنه هیچ وقت مثلِ اونا نبودم ، نبودممن هیچ وقت مثلِ اونا نبودم[ورس سه]چشماش بازتر از همه نگاهش به منکه فرشته شه اهریمنقربانی دردت شمبرای یه لحظه فقط از ته چشماش بستستاما ماه پشتِ پلکش هست ، هستبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *