دانلود آهنگ مهاجر ایمانمونفصلِ سرده غربت ، طعمِ تلخِ شهرتمن یه مسافرم ، من یه مهاجرمفصلِ سرده غربت ، طعمِ تلخِ شهرتفصلِ سرده غربت ، طعمِ تلخ شهرتضربه خوردم ضربه خوردم ضربه خوردمتا گرفتم همه چیمو من دستِ خودم سرِ فرصتوداع گفتم من با قلبِ خودم و شهر خودمهنو میکنه گاهی صدامیگذره ثانیه ها منم و این قافیه هاکاری به کارش خیلی وقته ندارممن کاری به کارش اونبخشیدم هرکیو من با نیتِ بدآخرش خودتی و اون که تووی سینته قلبتحتی اگه اومدن با تیر هم به سمتشبدون تهش پیروزه اون که میبخشهفصلِ سرده غربت ، طعمِ تلخِ شهرتفصلِ سرده غربت ،توو طعمِ تلخ شهرتمن یه مسافرم ، من یه مهاجرمبه هرچی هر جا دل میبندممیدونم که یه روز باید برمآره باید برم مثلِ شب ترکِ وطنماشکِ توو چشای مامانم و قلبشوقتی که من بستم چمدونو رفتمبا یه درد که ته قلبههمه چی خونمه هنوز سخته آره ترکشچه روزا چه شبا گذشتن رفتن آرهجوهرِ خاطراتی که جاش رو دفترامهسیاه بود سفید بود همش یه درسِ آرهنذاشتم تووی راهم تخامشو ترس بکارهفقط واسه مسیرم سرمایه نقدساختم توو فصلای سرمایِ یه قلبکه با کوله بارِ دیروز سمتِ فردا برممنم اون مردِ تنهای شبفصلِ سرده غربت ، طعمِ تلخِ شهرتفصلِ سرده غربت ،توو طعمِ تلخ شهرتمن یه مسافرم ، من یه مهاجرمبه هرچی هر جا دل میبندممیدونم که یه روز باید برمبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *