دانلود آهنگ نقطه چین آئین[ورس یک]همه ی پایانا تلخه ، بگو داره آغاز چه مزهمسیرتو تا ته برو ، عادت نکن تا بکنه عادت تو رونه واسه حرف مردم زنده اینه دل خوش کنم به تشویقِ عده ایبدون همه چی توو کتابا نیهر چی میگیم بر میخوره به جنابعالیپاشو ، پاشو بابا بپر رویا بسهتوو بیداری میاد اوضاع دستتباس جون بکنی عملگینمیدونی شب میخوابه بقلت کیغریزه ام میگه بهم تبریک بگوروزه تولدتو به تقویمبگو دونستی قدرمو چقدر دیریا میپذیری یا جلوش وایمیستییا پخته میشی یا محصول والت دیزنینقطه چینو پُر کن کسی دیدی سُک سُکیهو دیدی گرگ شد عمل کرد برداشت نصفِ بینیچون ک* و ک*نت میذارن جنسِ چینیچه قبول کنی چه نه میچرخه دنیا با پولخوش میگذره ولی هست اوضاع ناجورته که نداره حالا که هیچ وقت نبوده فهمت به قدرِ الآنتنگو به حقیقت حاشیهطرفتو نشناس از رو ماشینشحرص نخور چون دستِ تو نیستمثلِ پلک زدن یا تپش قلبعین پاییز که میکنه برگاشو زرد[کورس]هرکی رفت جلو دو تا پاداش دادن بهشیکی واسه رفتن یکی واسه برگشتنچندتا میله لی لی رفت و شدی ازش رداونایی که سخت خنثی میشنلو رفته جای دزدا دیشبهرکی رفت جلو دو تا پاداش دادن بهشیکی واسه رفتن یکی واسه برگشتنچندتا میله لی لی رفت و شدی ازش رداونایی که سخت خنثی میشنلو رفته جای دزدا دیشب[ورس دو]فکر میکنی چند بار در سالخودت بودی عصا دیگه مالِ معجزه نیستمالِ پیره مردِ کورهنیست کسی از خیابون ردش کنهمیترسه که بکنی دستشو ولاز این داستان کوتاها زیاد پیش میادنتیجه یه چیز روایتا چند تاتو هم توجیهاتو بذار برا فرداچی میبینی انقدر دوست داری بری جلو تریهو دیدی دلو زد آروم به نوبتیه فراری ام َ ترس نفسی که داره حرکتم میدهکشورم بوی حلب میدهاز من میخواد برم تو قرنطینهشاید فرجی شهآخرین باری که دیدمتداشتی رو اعتماد به نفست کار میکردیدور از خرافات افراط فال گیر کف بینآخرین باری که دیدیمپامو بیرون آورده بودم اَ گلیمفهمیدم همش حرفیم توو عمل ریدیمجیب ببینیم حتی اگه چوق شه چیلیمحرص و طمع تووت چه وقتی زنده ایچه وقتی میری ملکوتعین یه دزدِ یه چشم وسط آببا همه هستی طرف حساببا قلمِ پات میکشی نقشه رومن پیدا کردم گنج و گنج منو[کورس]هرکی رفت جلو دو تا پاداش دادن بهشیکی واسه رفتن یکی واسه برگشتنچندتا میله لی لی رفت و شدی ازش رداونایی که سخت خنثی میشنلو رفته جای دزدا دیشبهرکی رفت جلو دو تا پاداش دادن بهشیکی واسه رفتن یکی واسه برگشتنچندتا میله لی لی رفت و شدی ازش رداونایی که سخت خنثی میشنلو رفته جای دزدا دیشببرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *